Jdi na obsah Jdi na menu
 


zdroj: spolecnostprozvirata.cz
Testování kosmetiky


Každý z nás denně používá alespoň jeden kosmetický přípravek. Ruce si myjeme mýdlem, obličej si ošetřujeme krémem. Ženy používají líčidla, laky na nehty, barví si vlasy, řasy či obočí, muži při holení žiletkou používají pěny a vody po holení, čistíme si zuby pastou. Toto je jen nepatrný výčet nejběžnějších kosmetických produktů, které se testují z hlediska bezpečnosti pro člověka a životní prostředí. Testovány jsou jak hotové výrobky (šampony, mýdla, krémy, laky na vlasy atd.), tak i základní chemické složky.

Kosmetický výrobek a chemická látka nejsou totéž
Biologické testy kožní tolerance, tj. snášenlivosti daného kosmetického výrobku kůží, případně sliznicí spotřebitele, se provádějí za účelem potvrzení předpokládané zdravotní nezávadnosti a dobré snášenlivosti přípravku. Jedním z pracovišť, kde se v ČR tyto testy provádějí, je Národní referenční centrum pro kosmetiku Státního zdravotního ústavu v Praze. Podle vyjádření vedoucí centra MUDr. Jírové se již od 70. let testy neprovádějí na zvířatech, ale na tkáňových kulturách, a to z důvodu větší citlivosti tkáňové buňky na jemné rozdíly v toxicitě. Tkáňové buňky jsou také levnější a lépe se s nimi manipuluje. K potvrzení tolerance nové receptury nebo při zásadní změně receptury se výrobek hodnotí klinicky na lidských dobrovolnících. Pokud je změna ve složení výrobku pouze drobná, klinická vyšetření a vyhodnocování na dobrovolnících již odpadají.
Všechny chemické látky (v našem případě chemické složky kosmetického výrobku) procházejí testy a zkouškami podle zákona o chemických látkách a přípravcích, podle doporučených metodik OECD. Jsou to testy analyticky chemické, in vitro a testy toxicity na zvířatech. Testy toxicity na zvířatech představují např. tyto zkoušky: akutní toxicita orální (ústní dutinou), dermální (na kůži) a inhalační (vdechováním), akutní oční a kožní dráždivost, přecitlivění - alergické reakce, subchronická a chronická toxicita, fototoxicita, teratogenita (účinky na zárodek), neurotoxicita (účinky na nervový systém), karcinogenita (tvorba zhoubných nádorů). Pokusné zvíře (nejčastěji králík, myš, morče, pes) se smí použít pouze na jeden pokus, po každém pokusu musí být usmrceno. Schváleny byly rovněž náhradní testy. Tři z nich jsou zaváděny do praxe: Amesův test pro mutagenitu a toxicitu, náhradní test pro fototoxicitu, a genotoxicitu. V ostatních případech jsou stále běžně používána zvířata.

Evropská unie se dočkala zákazu testování kosmetiky na zvířatech
Dne 15.1. 2003 schválil Evropský parlament 7. pozměňovací návrh směrnice o kosmetice, která v rámci EU zakazuje testování kosmetických výrobků a jejich složek na zvířatech. Zákaz v podobě kompromisní dohody z listopadu loňského roku mezi Evropským parlamentem a členskými zeměmi EU vstoupí v platnost v roce 2009. Směrnice rovněž zakazuje prodej kosmetiky, která byla testována na zvířatech v jiných částech světa.
Nicméně evropský kosmetický průmysl, který má roční obrat 44 bilionů Euro, si zajistil výjimku pro tři oblasti testování toxicity na zvířatech - pro reprodukční toxicitu, testování toxikokinetiky a opakovaný kožní test/(sub)chronický perorální test toxicity. Výjimky znamenají odklad zákazu těchto testů o 10 let, po jejichž uplynutí dalších 10 let nebude možné zakázat prodej výrobků vyvinutých pomocí těchto tří testů s tím, že tato doba může být prodloužena, pokud nebudou k dispozici testy náhradní.
Zákaz musí být ještě přijat 15 členskými zeměmi EU, což se, v porovnání s předchozími nepřetržitými jednáními po listopadovém přijetí návrhu Smírčím výborem EU, zdá býti pouhou formalitou. Přesto ale, po předešlých negativních zkušenostech, je opatrnost či dokonce skepticismus o definitivním přijetí na místě.
Odhaduje se, že každým rokem při testech nových produktů v EU zbytečně zemře 38 000 zvířat. Velká Británie, Německo, Rakousko, Belgie a Nizozemí již zakázaly kosmetické testy na zvířatech, ale na rozdíl od nové směrnice EU se tyto zákazy nevztahují na výrobky dovážené ze zemí mimo evropské společenství. Většina evropských kosmetických testů je prováděna ve Francii a Itálii, jež jsou předními výrobci a vývozci kosmetických výrobků.

Co můžeme udělat
Mnozí lidé jsou toho názoru, že není správné, aby zvířata trpěla například kvůli šamponu nebo očním stínům, a snaží se vyhledávat kosmetiku, která nebyla testována na zvířatech. Orientovat se v této oblasti je však pro spotřebitele velmi těžkým úkolem, výrobci označují své produkty množstvím často zavádějících a nejasných tvrzení, za nimiž se může skrývat cokoli.
Je bohužel nutno konstatovat, že zcela netestovaná kosmetika neexistuje. Zatímco se hotový kosmetický výrobek na zvířatech nezkouší, jeho složky byly s největší pravděpodobností někdy v minulosti na zvířatech otestovány. Všechny nové látky se totiž ze zákona musejí na zvířatech vyzkoušet. Ačkoli se tato skutečnost může zdát deprimující, východiska zde přece existují. Je totiž skutečný rozdíl mezi firmou, kterou otázka testovaní na zvířatech nezajímá a která vyvíjí neustále nové a nové přípravky obsahující nové složky, které musejí nutně testováním na zvířatech projít; na druhé straně jsou firmy, které zaujaly k otázce testovaní jasné etické stanovisko, například v takové formě, že si neobjednávají žádné testovaní, neiniciují vývoj nových látek, protože se spokojí s několika tisíci látkami, které jsou už k dispozici. A navíc si pro všechny složky, které ve svých výrobcích použijí, stanoví jasnou časovou hranici (cut-off date) - látky otestované po tomto datu nepoužívají, aby nijak nepodporovaly žádné novější testování.
Právě podle těchto kritérií se řídí Humánní kosmetický standard, podle něhož je sestaven seznam kosmetiky bez krutosti společnosti BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection) a ECEAE (European Coalition to End Animal Exeriments). K tomuto standardu se přihlásily stovky firem po celém světe, zde uvádíme ty z nich, které jsou dostupné v ČR.

Alcina
L´Occitane
Louis Widmer
Montagne Jeunesse (V)
Phytomer
Weleda (V)

(V) kosmetika splňující vegetariánský standard (tj. kde nebyly použity suroviny ze zabitých zvířat)

Kde se dají koupit:
L´Occitane - Country Life, např. Melantrichova 15, Praha 1
Weleda - prodejna Lidická 28, Praha 5, prodejny zdravé výživy, lékárny. (www.weleda.cz)
Montagne Jeunesse - drogerie, prodejny s přírodní kosmetikou
Louis Widmer - lékárny
Alcina, Phytomer - kosmetické salony, parfumerie

 

Přečti si:http: www.spolecnostprozvirata.cz/download/seznam.pdf

Víš že? - na norkový kožich se spotřebuje(průměrně) 65 norků?:-(

           

         Celebrity a jejich vztah ke zvířatům:

 

         Celebrity jako:Beyoncé,Jennifer Lopez,Paris Hiltonk,Kate Moss,

         Halle Berry...  Nosí kožichy,kožené boty...?

         Celebrity jako:Pink,Pamela Anderson,Charlie Theron,Alicia 

          Silverstone,Avril Lavigne... Patří k bojovníkům za práva zvířat?

SP